aprėžti

aprėžti
2 aprė̃žti intr. pastirti: Suputusio žmogaus pirštai yr išsiplėtę, aprėžę Šts. \ rėžti; aprėžti; išrėžti; parėžti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • aprėžti — 1 aprėžti tr., aprė̃žti, ia, àprėžė 1. Š apipjauti, apkirpti: Atskrabas aprėžk dėl naginių vaikams J. Kūdikius aprėžti (jiems drobę sukirpti) N. | refl. J. 2. kuo aštriu apibrėžti, įpjauti aplink: Peiliu aprėžia aplink mano galvą ir ėmęs skūrą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aprėžti — vksm. Aprėžk apie savè rãtą ir atsistók viduryjè …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • aprėžtinis — aprėžtìnis, ė adj. (2) aprėžtas, ribotas: Neaprėžtinis veiksmas GK1940,55 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aprėžimas — 1 aprėžìmas sm. (2) 1. Sut → 1 aprėžti 2. 2. DŽ1 → 1 aprėžti 5: Teisinės asmenybės aprėžimas arba panaikinimas EncIV1400. Jiems nereikėjo jokių patentų, leidimų ir kitokių aprėžimų Šlč. rėžimas; aprėžimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apgriežti — tr., apgriẽžti, ia, àpgriežė Slm 1. apipjauti, aprėžti, apskrieti: Apgriežk dugną dėl kubilo, t. y. apskriesk J. Apgriẽžk velėną iš paežio ir atnešk darželin lovelėm aptaisyt Kp. Aš kojas [paskerstai kiaulei] su peiliu apgriešiu, o tu nulaužk… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apipjauti — 1. tr., intr. peiliu, pjūklu aplink įpjauti, aprėžti: Aplink ką pjauti, appjauti KII255. Apipjovė aplink pirštą Ps. Kamblį appjaunam, kad nebūt storas [kopūsto] lapas Rud. Per pusantros aršinos nuo žemės apipjauna medžią taip, kad galėtų atlupti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apmoti — 1 apmoti intr. rankos mostu aprėžti ratą ore: Išejęs ant kalno, apmojęs ranka aplink ir sakąs: „Mano žemė“ Ds. moti; apmoti; atmoti; išmoti; numoti; pamoti; parmoti; primoti; sumoti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apraižioti — iter. 1 aprėžti 5: Monarcho teisė yra apraižiota rš. raižioti; apraižioti; nuraižioti; suraižioti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apraižyti — iter. 1 aprėžti. 1. K aplinkui raižyti, apibraižyti. 2. apkarpyti, apmažinti: Jis padėjo apraižyti didžiažemių laukus sp. 3. apčaižyti, apipliekti: Kad didesnis būtų, galėtų rykšte apraižyti, dabar mažas, nesupras, už ką plaki Žem. Apraižiau su… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apskriebti — apskriẽbti, ia (àpskriebia), àpskriebė; Kos111 1. tr., intr. J, Ser, NdŽ, KŽ apibrėžti, aprėžti (ratą, apskritimą): Apskriẽbti į rinkį [su skriestuvu] J.Jabl(Als). Tuo pačiu laiku pri pat žemės reik apskriebti it žiedą ant žieve [tabako]… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”